• Cesta leona dobrotinška 4 a, 3230 Šentjur
  • info@rifnik.net

STORITVE

 

Na osnovi ZZRZI nudimo podjetjem, z nezadostnim številom lastnih zaposlenih invalidov njihovo nadomeščanje. ZZRZI namreč narekuje vsem delodajalcem, ki zaposlujejo najmanj 20 oseb, zaposlitev invalidov v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote (ima premalo zaposlenih invalidov), ima na voljo tri možnosti:

  • lahko zaposli invalida,
  • sklene pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote z Zaposlitvenim centrom,
  • mesečno plačuje v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne plače za vsakega premalo zaposlenega invalida v okviru predpisane kvote.

Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

V ta namen nudimo storitve kot so kontrola, sortiranje, pakiranje, sestavljanje in prebiranje raznih izdelkov, oziroma druga enostavna ročna dela.

 
 Storitve