• Cesta leona dobrotinška 4 a, 3230 Šentjur
  • info@rifnik.net

PREDSTAVITEV

 

V zaposlitvenem centru Rifnik, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., že od leta 2010 zaposlujemo invalide na zaščitnih delovnih mestih.

Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zaposluje invalide na zaščitenih delovnih mestih, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in imajo s strani Zavoda Republike Slovenije izdano odločbo o zaposljivosti na zaščitenem delovnem mestu.

Ustanovitelj družbe Rifnik d.o.o., je Soc-eko, Socialna ekonomija d.o.o. Zaposlitveni center Rifnik d.o.o. deluje v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Pravilnikom o zaposlitvenih centrih in Uredbo Komisije EU.

Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, so v delovnem procesu v pomoč strokovni delavci oziroma mentorji. Naši mentorji so za tovrstno delo posebej usposobljeni.

 
 Predstavitev